Prin analiza financiară avem  ca obiectiv evaluarea politicii financiare a întreprinderii într-o perioadă trecută și facilitarea luării în cadrul acesteia a unor decizii viitoare.

Investigăm două domenii importante:

 • echilibrul financiar
 • rentabilitatea


Pe lăngă un studiu strict al conturilor și bilanțului/balanței de verificare , prin analiza financiară se urmărește specificul activității întreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performanțele și tehnologia aplicată.

Echipa noastra de profesioniști asigură :

 • analiza financiarăpractică – sprijinind clientul să întocmească și să gestioneze corect bugetul firmei;

 • analiza financiarăprecisă –  o previzionare corectă a  evoluției firmei din punct de vedere financiar

 • analiza financiarăeficientă – evitarea  oricărui  risc financiar;

 • analiza financiarăexactă – ocolirea sau depășirea într-un mod profesionist situațiile de criză de lichidități;

 • analiza financiarăcorectă – construirea unui cash-flow real pe care sa poate baza clientul;

 • analiza financiarăriguroasă – de a efectua cele mai profitabile investiții financiare în urma unei  analize financiare riguroase;

 • analiza financiarăprofitabilă – aprofundarea în domeniul managementul proiectelor

 • analiza financiarărentabilă – utilizarea unei strategii inteligente pentru obținerea rapidă de credite avantajoase

 • consiliere și asistență în vederea realizării investițiilor