Paleta de servicii oferite vizează următoarele prestaţii:

 • consultanţă achiziţie ERP – acest pachet de servicii cuprinde un asamblu de proceduri menite a vă sprijini în determinarea soluției optime gestionării afacerii d-voastră;
 • servicii implemetare software – cuprind servicii de analiză a proceselor din cadrul firmei, a echipamentelor hardware, servicii de scolarizare, personalizarea soluţiei achiziţionate conform specificului activităţii desfăşurate;

        În vederea unui management eficient al resurselor proprii precum şi al relaţiilor cu terţii, fiecare companie are nevoie de un sistem informatic funcţional permanent. În acest sens, compania oferă cele mai bune servicii de asistenţă tehnică pentru soluţiile software comercializate. Experienţa acumulată şi personalul compus din specialişti care utilizează instrumente şi tehnologii de asistenţă avansată, ne dau posibilitatea să vă oferim soluţii rapide la problemele presante ale afacerii D-voastră.

        Obiectivul nostru este acela de a oferi fiecărei companii soluţiile şi serviciile informatice care să acopere nevoia de informaţie a fiecărui manager, a fiecarui departament, care să fluidizeze fluxul de documente între diversele departamente ale companiei, care să crească gradul de satisfacţie al clienţilor, integrând toate informaţiile, pentru o consultare şi o urmărire cât mai uşoară a acestora.

        Procesul de selecţie a unei aplicaţii este unul foarte laborios şi vizează parcurgerea unor etape care pornesc de la determinarea nevoilor specifice de business (analiza proceselor de afaceri), alegerea furnizorului soluţiei care satisface cel mai bine aceste nevoi, stabilirea stategiei şi până la implementarea soluţiei alese.

       Experiența  și profesionalismul echipei noastre ne-a ajutat să înțelegem punctele tari și punctele slabe ale fiecărui sistem . Ca urmare consultanța acordată înaintea implementării  unui sistem  poate ajuta la luarea unor decizii optime. La cererea clientului putem oferi management de proiect atăt ca parte a tuturor proiectelor de implementare căt și ca serviciu separat.

        Consultanța privind implementarea sistemelor ,  cuprind în principal, consultanță pre-implementare, “support” pe parcursul implementării , cu ajutorul specialiștilor instruiti pe diverse domenii ,lucrănd împreună cu  clienții și cu repsectarea planului de proiect .

Asiguram servicii de consultanță pe toata stadiile privind implementarea unui proiect:

 • Definirea obiectivelor implementarii ;
 • Definirea proiectului – include scopul, aprecierea riscurilor, evaluarea costurilor ;
 • Analiza GAP ;
 • Definirea cerintelor de costumizare ;
 • Definirea criteriilor de acceptanta ;
 • Definirea factorilor de succes ;
 • Definirea documentatiei proiectului ;
 • Definirea planului de comunicare ;
 • Definirea nevoilor de training si a necesarului de materiale de training ;
 • Instruirea utilizatorilor finali si suport la operarea live ;
 • Definirea sistemului de drepturi ;
 • Siguranta ;
 • Proceduri de control al proiectului ;
 • Definirea documentatiei proiectului ;
 • Procedura de migrare a datelor ;
 • Procedura de testare ;
 • Modul de validare a solutiilor ;
 • Planul de mitigare a riscurilor ;
 • Suport si analiza post-implementare ;
 • Definirea rapoartelor necesare ;
 • Specificatii legislative ;