Echipa noastră de experți contabili prestează servicii profesionale de contabilitate ce se adresează atăt companiilor și persoanelor fizice autorizate.

Lucrările executate de societatea noastră sunt de înaltă ținută profesională , calitatea acestora fiind asigurată de o echipă de specialiști cu studii superioare și experință în domeniul fiscal , bancar și financiar/contabil .

Avantajele pe care le obțineți în urma colaborării cu noi:

 • Lucreaza pentru tine o echipă cu experiență în contabilitate și consultantă financiar-contabilă;
 • Suntem la curent cu ultimile modificări legislative în domeniu. Pentru o evidență contabilă și fiscală mereu în concordanță cu ultimile legi și tendințe europene. Noutățile legislative pe probleme specifice de contabilitate fiscalitate vor fi aduse la cunoștiința dumneavoastră în cel mai scurt timp.
 • Veți fi asistat cu ocazia oricărui control fiscal , vă reprezentăm în fața organelor de control financiar iar experiența noastră vă  va feri de eventualele abuzuri;
 • Datorită experienței vă putem recomanda programele de evidență contabilă, gestiune, salarii și imobilizări cele mai potrivite pentru afacerea dumneavoastră.
 • Veți putea lua decizii corecte pe baza rapoartelor primite in timp real
 • La sfărșitul fiecărui luni veți primi o analiză financiară cu ajutorul căruia vedeți stadiul societăți
 • Vă consultăm pentru obținerea celor mai bune finanțări necesare companiei
 • Compania dumneavoastră va deveni mai eficientă
 • Veți putea identifica problemele care scad performanța companiei și vom găsi cele mai bune soluții pentru îndepărtarea acestora
 • Veți reuși să atrageți mai multe resurse financiare

Serviciile de contabilitate sunt:

 1. Contabilitate primara – Oferim servicii de contabilitate primară: consultanţă pentru organizarea contabilităţii primare, efectuarea contabilităţii primare prin înregistrarea operaţiunilor comerciale, prin întocmirea notelor contabile, efectuarea inventarierii periodice şi constatarea diferenţelor(pozitive sau negative)
 2. Contabilitate financiara si de gestiune – oferim servicii de contabilitate financiară și de gestiune: efectuarea practică a contabilităţii financiare pe baza datelor rezultate din contabilitatea de gestiune, efectuarea închiderilor contabile lunare si periodice, întocmirea de rapoarte financiare, fiscale, întocmirea bilanţurilor contabile, etc
 3. Expertiza contabila – efectuam expertize contabile, activitate de cenzorat, verificarea si certificarea bilantului contabil, etc
 4. Refacere contabilitate – reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale, a decontului privind TVA, obligațiile de plată la bugetul de stat, impozitul pe profit, refacerea balantei de verificare
 5. Consultanta fiscala – Consultanță privind reglementările valutare, operațiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internationale, asistență  în îndeplinirea obligațiilor fiscale, etc
 6. Servicii salarizare si resurse umane – Întocmire contracte individuale de muncă,
 7. Organizarea și conducerea departamentului financiar – se adresează companiilor care au un departament de contabilitate dar au nevoie de un manager extern care să conducă și să organizeze activitatea

Servicii de evidență contabilă oferite sunt:

 • ținerea (supravegherea) contabilității generale pe baza documentelor primare ;
 • organizarea contabilității în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • ținerea contabilitătii conform principiilor contabilitătii și a tuturor prevederilor legale;
 • operare documente primare întocmite de beneficiar;
 • evidența analitică și sintetică furnizori, clienti;
 • evidența mijloace fixe, calculul amortizării;
 • evidenta contabilă a salariilor și depunerea declarațiilor aferente salariilor;
 • completarea și depunerea declarațiilor de taxe si impozite, a deconturilor de TVA;
 • completarea si prelucrarea registrelor contabile (registru jurnal, inventar si de casă, jurnalul de cumpărări și de vănzări)
 • realizarea balanței de verificare ;
 • întocmirea si depunerea bilanțului contabil ;
 • certificarea Situațiilor financiare anuale: Bilanț, Cont de profit și pierderi ;
 • acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
 • elaborarea și punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat companiei, contabilitatea de gestiune si control prin buget.
 • informări asupra situației financiar-contabile a societății;
 • asistență de specialitate in fața organelor de control;